Izvjestaj – Srebrenik

Written by admin on. Posted in lokalni odrzivi razvoj

U okviru projekta ”Monitoring lokalnih usluga: OCD, građani i lokalne vlasti zajedno do boljih usluga”  sprovedeno je

istraživanje stepena zadovoljstva građana uslugama na lokalnom nivou u 39 mjesnih zajednica općine Srebrenik.

 

Projektom je ispitano 16 različitih javnih usluga: vodovod i kanalizacija, komunalna higijena, javno grijanje, lokalne ulice i putevi,

javna rasvjeta, zelene površine i parkovi, groblja, javni prevoz,  predškolsko, osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, usluge biblioteke, pristup

internet mreži, primarna zdravstvena zaštita,  socijalna zaštita i usluge šalter sale. Od toga su prvih osam usluga javne komunalne usluge za koje

je odgovorna lokalna uprava.

 

Metodologija istraživanja podrazumijeva prikupljanje i analizu subjektivnih stavova građana (CRC-Citizens Report Card pristup)

za navedene javne usluge koje su isključivo u nadležnosti ili za koje postoji određena odgovornost lokalne uprave.

 

Jedinica posmatranja je domaćinstvo koje živi u stambenoj jedinici izabranoj u uzorak.  Domaćinstvom se smatra svaka porodična ili druga zajednica osoba koja zajedno stanuju i zajednički troše svoje prihode za podmirivanje osnovnih životnih potreba.

Jedinica anketiranja ili ispitanik je najstarija osoba u domaćinstvu koja je najbolje upoznata sa uslugama koje poboljšavaju socio-ekonomske uslove života.

 

Projekat se implementira u saradnji sa Centrom za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski je podržan od strane

Fonda otvoreno društvo BiH.

 

Kompletan izvještaj možete preuzeti OVDJE!

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.